Bli medlem i Pater Nosters vänner

Bli medlem i Pater Nosters vänner genom att betala in medlemsavgiften 100 kr till vårt Swish-konto 123 365 1825 eller skanna nedanstående kod om du har swish-appen i din telefon.


Glöm inte ange namn och och epostadress för vårt medlemsregister.

Medlemsbrev #1 2018

Pater Noster-vänner!

Vi vill från styrelsen i Pater Noster vänner inleda med att önska er ett fortsatt fint år 2018.

I år fyller fyren Pater noster 150 år och det var den 1:a november 1868 som fyren tändes för första gången. Fyren vars olika delar i gjutjärn och smidesjärn hade dessförinnan provmonterats på Ludwigsbergs mekaniska verkstad på Söder mälarstrand i Stockholm varefter den demonterades för transporten till västkusten och ut till Hamneskär. Under sommaren 1868 skedde återuppförandet på Hamneskär under överinseende av dess konstruktör, Nils Gustav von Heidenstam.

Det är lätt att fascineras över den mäktiga konstruktion som uppfördes på en mindre holme om drygt två fotbollsplaner i storlek i yttersta havsbandet. Och det är en stor glädje att fyren alltjämt står där som det landmärke den utgjort i 150 år.

 Läget på Pater Nosters fyrplats

De fasta förtöjningspunkterna på botten invid den nya bryggan på Hamneskärs östra sidan som vi lät lägga ut för att öka kapaciteten vid bryggan finns nu på plats. Vi har dock insett att förtöjningslinorna från dessa måste ges bojar eller flöten så att man slipper dyka efter tamparna om de lossat ifrån bryggan. Det hoppas vi kunna koma tillrätta med i år.

Det större projektet gällande färdigställande av den nya toaletten för ströbesökare ute på ön, vilken vi hoppades skulle bli färdig förra året får dessvärre läggas på innevarande år. Väderomständigheterna, transportmöjligheterna och den avsedda arbetsstyrkans tid gick inte att få att stämma. Vår förhoppning är att detta arbete blir klart innan juni månad.

Fyrvaktarpaket för medlemmarna i Pater Nosters vänner

Även denna sommar har vi möjlighet att ge våra medlemmar rabatt på övernattning på Pater Nosters fyrplats. Pater Noster Lighthouse som driver hotell och konferensverksamhet på fyrplatsen ger rabatten för medlemmar i Pater Noster vänner vid 2-3 tillfällen under slutet av juli månad (vecka 30).

Fyrvaktarpaket

Dag ett:

13:00 Avgång från Stansvikstappen i Rönnäng på Tjörn, överfart med båt ca. 15 minuter

13.30 Ankomstfika i Sjöboden där Ni hälsas välkomna

16:00 Fyrbesök med historisk guidning, ostronprovning och bubbel

17:00 Tillgång till badtunnor i tre timmar (handduk och morgonrock ingår)

19:30 Grill- eller skaldjursbuffé i sjöboden

Kvällen är fortfarande ung…

Dag två:

08:00–10:00 Frukostbuffé

10:00 Återfärd till Stansvikstappen i Rönnäng

 

Anmälan gällande detta erbjudande sker till: sixten.bleketbo@gmail.com

Observera att antalet platser är begränsat för detta rabatterade paket och att det är först till kvarn som gäller…

Nedan finns en länk till Pater Noster Lighthouse hemsida: http://www.paternosterlighthouse.com/index.htm

Årsmöte i Pater Noster vänner

Vårt årsmöte kommer att hållas lördagen 17/3 kl. 15.00 på Tjörns segelsällskaps (TSS) lokal, Södra hamnen 18, i Skärhamn (strax norr om Akvarellmuseet). Efter årsmötesförhandlingarna kommer med anledning av jubileumsåret ett föredrag att hållas om fyren Pater Noster och dess tillkomst.

Vid mötet serveras kaffe med tilltugg.

Hjärtligt Välkomna!

Medlemsavgiften för 2018

Vi vill gärna ha kvar dig/er som medlem i föreningen och hjälpa oss stödja fortsatt vård och underhåll av fyrplatsen samt insatser för att förbättra tillgängligheten till denna ”pärla” i det yttersta havsbandet. Medlemsavgiften är 100 kr/år och sätts in på postgirokonto 348840-0. Vi är tacksamma om ni på inbetalningen anger namn, adress samt eventuell epost-adress. Observera att vi vid större utskick bara använder e-post.

Hjärtliga hälsningar från styrelsen i Pater Noster Vänner

gm

Lars Rydbom
ordförande

Årsmöte 26 mars kl 15.00

Föreningens årsmöte hålls söndagen 26/3 15.00 på Atenemagasinet, Ateneplan 1 i Skärhamn.

Kaffe med tilltugg serveras.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

Medlemsbrev nr 1 2017

Pater noster 20170728
Den nya angöringsbryggan med ramper och ny gångväg. den nya toaletten syns mitt i bilden.

Vi vill från Pater Noster vänners styrelse önska er en riktigt God fortsättning på 2017.

Det är i år fyrtio år sedan Pater nosters fyr på Hamneskär släcktes. Detta och det följande hotet om rivning kom att bli början på arbetet kring fyren och fyrplatsens bevarande såsom kulturhistoriskt minnesmärke. Om ett drygt halvt år så är det därtill tio år sedan fyren återplacerades på Hamneskär efter att under fem år varit nedmonterad i delar. Vi som hade förmånen att följa denna process minns dagen då fyren åter kom på plats som en dag då man verkligen upplevde att viljan kan försätta berg. Det var många motgångar under färden men trots detta så står fyren nu åter på plats på Hamneskär. Därtill skedde under åren kring återflytten en genomgripande upprustning av flera av fyrplatsens byggnader. Efter att det gått snart tio år sedan så känns det lite som igår och fyren och fyrplatsen ser fortfarande ut att vara i mycket god kondition. Fyren kommer dock alltid att kräva ett kontinuerligt underhåll och med mer intensiva insatser alltemellanåt.

Föreningen har under året som gått haft sitt främsta fokus på tillgängligheten till ön. Den nya bryggan som Statens fastighetsverk lät bygga och där föreningen varit en viktig påskyndare och bistått med medel blev färdigställd under sommaren. Vi från föreningens sida har låtit utrusta den med sex fasta förtöjningspunkter som förenklar angörandet och säkerheten vid bryggan och som möjliggör att fler båtar kan lägga till vid denna. Vi har under året fått toalettbyggnaden satt i sitt slutliga läge och fått ut grus runt denna. Under våren/försommaren hoppas vi att få de invändiga arbetena klara och toaletterna installerade. När detta är klart så känner vi att vi gjort en god insats för tillgängligheten på Hamneskär. Bland saker som återstår att se över är de äldre ramperna och gångstigarna i betong som är skadade i vissa partier Med detta återstår bara mindre lagningsarbeten på de äldre gångstigarna och ramperna utförda i armerad betong vilka är skadade på flera ställen. Med detta så kommer nog alla våra medel att fortsatt gå till underhåll av fyrens och stöd till Statens fastighetsverks förvaltande av densamma. Vi vill här rikta ett varmt tack till Västkuststiftelsen för det ekonomiska bidrag vi fått för arbetena med toaletten och de fasta förtöjningarna.

Vi hoppas att du vill vara med oss och stödja förvaltandet av en av Sveriges mest unika fyrplatser även under 2017. Medlemskap i Pater noster vänner kostar 100 kr och sätts in på pg. 348840-0. Vi är mycket tacksamma om ni förutom namn och adress även anger eventuell e-postadress.

Styrelsen i Pater Noster Vänner genom

Lars Rydbom

paternoster-fyren.com

Nu fungerar även paternoster-fyren.com för vår hemsida. Det går också bra att använda den gamla adressen paternoster-fyren.com.

Medlemsbrev nr 1 2016

Pater Noster-vänner!
Vi vill från styrelsen i Pater Noster vänner inleda med att önska er  ett fortsatt fint år 2016.

Fortfarande är det vinter även om vintrarna under de senaste åren varit rätt milda och snöfattiga. Med  allt längre dagar så är det allt mer som tankarna går till vår och sommar, att få båten i sjön och komma ut och uppleva njuta av att vara på sjön och inte minst at få uppleva vår vackra bohuslänska kust.

Läget på Pater Nosters fyrplats.
På Pater Nosters fyrplats pågår arbete med att få färdig den nya bryggan och angöringsplatsen på Hamneskärs östsida. Såsom vi berättat i vårt förra brev så drabbades projektet av ett rejält bakslag förra vintern när stormen Egon skadade den då nästan färdiga bryggkonstruktionen. Sedan dess har bryggan reparerats och förstärkts och görs nu till en betydligt mer solid konstruktion än vad man ursprungligen tänkt. Vi hoppas alla att bryggan med den nya gångvägen står färdig till denna sommarsäsong. Fram tills nu har mycket kring denna fråga varit avhängigt vädret och sjögången vid Hamneskär. När väl brygga och gångväg är färdiga så kommer man att gjuta grunden till den nya toalettbyggnad som vi i Pater Noster vänner initierat och bekostar. Vi hoppas att även denna kan stå färdig under tidig sommar och att den kommer att kunna tas i bruk under denna sommar.

Inom Pater Noster vänner har vi siktet inställt på att förutom stötta Statens fastighetsverk ekonomiskt kring förvaltningen av fyrplatsen även stötta med frivilligt arbete kring skötsel av ön. Formerna för detta är ännu inte riktigt färdigdiskuterade gentemot fyrplatsens ägare Statens fastighetsverk men vi vill redan nu förhöra oss om intresserade frivilliga som vill hjälpa till i detta arbete. Vi planerar preliminärt en arbetshelg under försäsongen för en mindre arbetsstyrka och i år kommer nog det mesta av arbetet att inriktas mot färdigställande av toaletten.

Årsmöte i Pater Noster vänner
Vårt årsmöte kommer att hållas lördagen 2/4 kl. 15.00 på Tjörns segelsällskaps (TSS) lokal, Södra hamnen 18, i Skärhamn (strax norr om Akvarellmuseet). Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att informera om det pågående arbetet kring bryggan samt aktuella frågor rörande Pater Nosters fyrplats. Mötet avslutas med ett föredrag av Egon Nilsson: ”Athene- 35 år på Tjörn”.

Vid mötet serveras kaffe med tilltugg.

Hjärtligt välkomna!

Hemsidan
Sedan 2004 har vi haft en egen hemsida som dessvärre varit mycket dåligt uppdaterad under senare år och där hoppas vi att under våren bli betydligt bättre och ge möjlighet att på denna berätta för er och allmänheten om vad som händer på ön. Vår hemsida fram tills nu har varit www.paternoster-fyren.com. Genom en gåva har föreningen under vintern erhållit webbadressen www.paternoster-fyren.com. Framgent kommer vi att nyttja båda hemsidesadresserna.

Medlemsavgiften för 2016
Vi vill gärna ha kvar dig/er som medlem i föreningen och hjälpa oss stödja fortsatt vård och underhåll av fyrplatsen samt insatser för att förbättra tillgängligheten till denna ”pärla” i det yttersta havsbandet. Medlemsavgiften är 100 kr/år och sätts in på postgirokonto 348840-0. Vi är tacksamma om ni på inbetalningen anger namn, adress samt eventuell epost-adress. Observera att vi vid större utskick bara använder e-post.

Hjärtliga hälsningar från styrelsen i Pater Noster Vänner

​g m

Lars Rydbom

ordförande

Ny brygga byggs på Pater Noster

Statens Fastighetsverk bygger i sommar en ny brygga på Hamneskär. Detta tack vare en miljon kronor från Pater Nosters vänner. Den nya bryggan gör att även passagerarbåtar och segelbåtar kan lägga till vid ön. Bryggan blir dock ej klar förrän i mitten på augusti.

Fyrvaktarpaket för medlemmarna i Pater Nosters vänner

Pater Nosters Vänner vill gärna att föreningens medlemmar som under alla år stöttat fyren även i sommar skall kunna komma ut på ön. Föreningen erbjuder därför i samarbete med paternosterlighthouse@gmail.com som driver verksamhet på Hamneskär sina medlemmar ett fyrvaktarpaket som innebär besök och övernattning (helpension) på ön den 24 -25 juli 2014. Kostnaden är kraftigt subventionerad och ordnad transport från Tjörn ingår.

Fyrvaktarpaket Dag ett:

  • 13:00 Avgång från Marstrand eller Rönnäng på Tjörn, med båt ca. 15 minuter
  • 13.30 Ankomstfika i Sjöboden där Ni hälsas välkomna
  • 16:00 Fyrbesök med historisk guidning, ostronprovning och bubbel
  • 17:00 Tillgång till badtunnor i tre timmar (handduk och morgonrock ingår)
  • 19:30 Grill- eller skaldjursbuffé i sjöboden
  • Kvällen är fortfarande ung…

Dag två:

  • 08:00–10:00 Frukostbuffé
  • 10:00 Återfärd till Marstrand eller Rönnäng