Medlemsbrev nr 1 2016

Pater Noster-vänner!
Vi vill från styrelsen i Pater Noster vänner inleda med att önska er  ett fortsatt fint år 2016.

Fortfarande är det vinter även om vintrarna under de senaste åren varit rätt milda och snöfattiga. Med  allt längre dagar så är det allt mer som tankarna går till vår och sommar, att få båten i sjön och komma ut och uppleva njuta av att vara på sjön och inte minst at få uppleva vår vackra bohuslänska kust.

Läget på Pater Nosters fyrplats.
På Pater Nosters fyrplats pågår arbete med att få färdig den nya bryggan och angöringsplatsen på Hamneskärs östsida. Såsom vi berättat i vårt förra brev så drabbades projektet av ett rejält bakslag förra vintern när stormen Egon skadade den då nästan färdiga bryggkonstruktionen. Sedan dess har bryggan reparerats och förstärkts och görs nu till en betydligt mer solid konstruktion än vad man ursprungligen tänkt. Vi hoppas alla att bryggan med den nya gångvägen står färdig till denna sommarsäsong. Fram tills nu har mycket kring denna fråga varit avhängigt vädret och sjögången vid Hamneskär. När väl brygga och gångväg är färdiga så kommer man att gjuta grunden till den nya toalettbyggnad som vi i Pater Noster vänner initierat och bekostar. Vi hoppas att även denna kan stå färdig under tidig sommar och att den kommer att kunna tas i bruk under denna sommar.

Inom Pater Noster vänner har vi siktet inställt på att förutom stötta Statens fastighetsverk ekonomiskt kring förvaltningen av fyrplatsen även stötta med frivilligt arbete kring skötsel av ön. Formerna för detta är ännu inte riktigt färdigdiskuterade gentemot fyrplatsens ägare Statens fastighetsverk men vi vill redan nu förhöra oss om intresserade frivilliga som vill hjälpa till i detta arbete. Vi planerar preliminärt en arbetshelg under försäsongen för en mindre arbetsstyrka och i år kommer nog det mesta av arbetet att inriktas mot färdigställande av toaletten.

Årsmöte i Pater Noster vänner
Vårt årsmöte kommer att hållas lördagen 2/4 kl. 15.00 på Tjörns segelsällskaps (TSS) lokal, Södra hamnen 18, i Skärhamn (strax norr om Akvarellmuseet). Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att informera om det pågående arbetet kring bryggan samt aktuella frågor rörande Pater Nosters fyrplats. Mötet avslutas med ett föredrag av Egon Nilsson: ”Athene- 35 år på Tjörn”.

Vid mötet serveras kaffe med tilltugg.

Hjärtligt välkomna!

Hemsidan
Sedan 2004 har vi haft en egen hemsida som dessvärre varit mycket dåligt uppdaterad under senare år och där hoppas vi att under våren bli betydligt bättre och ge möjlighet att på denna berätta för er och allmänheten om vad som händer på ön. Vår hemsida fram tills nu har varit www.paternoster-fyren.com. Genom en gåva har föreningen under vintern erhållit webbadressen www.paternoster-fyren.com. Framgent kommer vi att nyttja båda hemsidesadresserna.

Medlemsavgiften för 2016
Vi vill gärna ha kvar dig/er som medlem i föreningen och hjälpa oss stödja fortsatt vård och underhåll av fyrplatsen samt insatser för att förbättra tillgängligheten till denna ”pärla” i det yttersta havsbandet. Medlemsavgiften är 100 kr/år och sätts in på postgirokonto 348840-0. Vi är tacksamma om ni på inbetalningen anger namn, adress samt eventuell epost-adress. Observera att vi vid större utskick bara använder e-post.

Hjärtliga hälsningar från styrelsen i Pater Noster Vänner

​g m

Lars Rydbom

ordförande