Historia

På västkusten utgjorde Paternosterskären utanför Marstrand en ständig orokälla för de sjöfarande. Planerna på att bygga en fyr hade funnits länge och aktualiserades under 1750-talet. Först planerades en fyr ute i skärgården men ärendet drog ut på tiden och under 1770-talet ändrades planerna och fyren skulle istället byggas på Carlstens fästning.

År 1779 uppgjordes ritningar och kostnadsförslag av Carl Wijnblad och 1781 tändes den nya fyren uppe på fästningstornet. Med anledning av fästningens höjd räckte det med ett litet, runt torn av tegel med en invändig träkonstruktion som bar upp en trälanternin krönt av ett klot, en spira och en vimpel.

Jonas Norberg, som tidigare konstruerat spegelapparaten i Korsö fyr, skapade här världens första roterande spegelapparat. Den bestod av sex speglar med lika många lampor som drogs runt av ett urverk. Som lysämne till lamporna användes silltran.


carlsten
Källa: Sveriges fyrplatser

På grund av att dimma och lågt liggande moln ibland skymde fyrljuset släcktes fyren på Carlstens fästning och tornet togs ner.
En ny fyr planerades på Hamneskär/Paternosterskären..

Paternosterskären utanför Marstrand har i alla tider av sjöfarande betraktats som mycket riskfyllda.

Namnet ”Pater Noster” , som betyder ”Fader Vår” , kan ha sitt ursprung i de böner som sjöfarande bad för att klara dessa skär och grynnor.

Kungliga brev från början av 1700-talet talar om behovet av en fyr i dessa farvatten eftersom fyrplatsen på Carlstens fästning inte höll sina mått fick ”Heidenstammaren ”Pater Noster sin plats på Hamneskär.

Pater Noster ligger på öns nordväst-sida och i direkt anslutning finns en f d fotogenbod och ett mistsignaleringshus.
Fyrtornet uppfördes under tiden 13 juli till 9 september 1868.

Konstruktionen
paterkonstruktiontmFyrtornet är uppfört helt i järn och reser sig 32 meter och höjden över havet är 35,6 meter.
Konstruktionen utgörs av en mittpelare stöttad av grova järnstänger som hålls ihop av ett system av vertikala och horisontala balkar och förband. För att ytterligare staga konstruktionen hålls sektionerna ihop av diagonala krysstag.

Design
Lanterninen är vitmålad med ett kupoltak avslutad i en knopp. Stor vikt har lagts vid ornamentiken. I takfrisen under kupoltaket sitter gjutna lejonhuvud i järn.

Fyraltanen har en konstfullt genombruten golvlist och bärs upp av smäckert ornamenterade konsoler i järn. Från fyraltanen leder en trappa ner till en balkong, även den med ett sirligt genombrutet järnräcke.