Bli medlem i Pater Nosters vänner för endast 100 kr

Paterno1Vill du bli medlem, betala in medlemsavgiften på plusgiro nr 348840-0. Glöm inte att skriva ditt namn, telefonnummer och adress. Medlemsavgiften är 100:-/år.