Bli medlem i Pater Nosters vänner

Bli medlem i Pater Nosters vänner genom att betala in medlemsavgiften 100 kr till vårt Swish-konto 123 365 1825 eller skanna nedanstående kod om du har swish-appen i din telefon.


Glöm inte ange namn och och epostadress för vårt medlemsregister.