Medlemsbrev #1 2018

Pater Noster-vänner!

Vi vill från styrelsen i Pater Noster vänner inleda med att önska er ett fortsatt fint år 2018.

I år fyller fyren Pater noster 150 år och det var den 1:a november 1868 som fyren tändes för första gången. Fyren vars olika delar i gjutjärn och smidesjärn hade dessförinnan provmonterats på Ludwigsbergs mekaniska verkstad på Söder mälarstrand i Stockholm varefter den demonterades för transporten till västkusten och ut till Hamneskär. Under sommaren 1868 skedde återuppförandet på Hamneskär under överinseende av dess konstruktör, Nils Gustav von Heidenstam.

Det är lätt att fascineras över den mäktiga konstruktion som uppfördes på en mindre holme om drygt två fotbollsplaner i storlek i yttersta havsbandet. Och det är en stor glädje att fyren alltjämt står där som det landmärke den utgjort i 150 år.

 Läget på Pater Nosters fyrplats

De fasta förtöjningspunkterna på botten invid den nya bryggan på Hamneskärs östra sidan som vi lät lägga ut för att öka kapaciteten vid bryggan finns nu på plats. Vi har dock insett att förtöjningslinorna från dessa måste ges bojar eller flöten så att man slipper dyka efter tamparna om de lossat ifrån bryggan. Det hoppas vi kunna koma tillrätta med i år.

Det större projektet gällande färdigställande av den nya toaletten för ströbesökare ute på ön, vilken vi hoppades skulle bli färdig förra året får dessvärre läggas på innevarande år. Väderomständigheterna, transportmöjligheterna och den avsedda arbetsstyrkans tid gick inte att få att stämma. Vår förhoppning är att detta arbete blir klart innan juni månad.

Fyrvaktarpaket för medlemmarna i Pater Nosters vänner

Även denna sommar har vi möjlighet att ge våra medlemmar rabatt på övernattning på Pater Nosters fyrplats. Pater Noster Lighthouse som driver hotell och konferensverksamhet på fyrplatsen ger rabatten för medlemmar i Pater Noster vänner vid 2-3 tillfällen under slutet av juli månad (vecka 30).

Fyrvaktarpaket

Dag ett:

13:00 Avgång från Stansvikstappen i Rönnäng på Tjörn, överfart med båt ca. 15 minuter

13.30 Ankomstfika i Sjöboden där Ni hälsas välkomna

16:00 Fyrbesök med historisk guidning, ostronprovning och bubbel

17:00 Tillgång till badtunnor i tre timmar (handduk och morgonrock ingår)

19:30 Grill- eller skaldjursbuffé i sjöboden

Kvällen är fortfarande ung…

Dag två:

08:00–10:00 Frukostbuffé

10:00 Återfärd till Stansvikstappen i Rönnäng

 

Anmälan gällande detta erbjudande sker till: sixten.bleketbo@gmail.com

Observera att antalet platser är begränsat för detta rabatterade paket och att det är först till kvarn som gäller…

Nedan finns en länk till Pater Noster Lighthouse hemsida: http://www.paternosterlighthouse.com/index.htm

Årsmöte i Pater Noster vänner

Vårt årsmöte kommer att hållas lördagen 17/3 kl. 15.00 på Tjörns segelsällskaps (TSS) lokal, Södra hamnen 18, i Skärhamn (strax norr om Akvarellmuseet). Efter årsmötesförhandlingarna kommer med anledning av jubileumsåret ett föredrag att hållas om fyren Pater Noster och dess tillkomst.

Vid mötet serveras kaffe med tilltugg.

Hjärtligt Välkomna!

Medlemsavgiften för 2018

Vi vill gärna ha kvar dig/er som medlem i föreningen och hjälpa oss stödja fortsatt vård och underhåll av fyrplatsen samt insatser för att förbättra tillgängligheten till denna ”pärla” i det yttersta havsbandet. Medlemsavgiften är 100 kr/år och sätts in på postgirokonto 348840-0. Vi är tacksamma om ni på inbetalningen anger namn, adress samt eventuell epost-adress. Observera att vi vid större utskick bara använder e-post.

Hjärtliga hälsningar från styrelsen i Pater Noster Vänner

gm

Lars Rydbom
ordförande