Medlemsbrev nr 1 2017

Pater noster 20170728
Den nya angöringsbryggan med ramper och ny gångväg. den nya toaletten syns mitt i bilden.

Vi vill från Pater Noster vänners styrelse önska er en riktigt God fortsättning på 2017.

Det är i år fyrtio år sedan Pater nosters fyr på Hamneskär släcktes. Detta och det följande hotet om rivning kom att bli början på arbetet kring fyren och fyrplatsens bevarande såsom kulturhistoriskt minnesmärke. Om ett drygt halvt år så är det därtill tio år sedan fyren återplacerades på Hamneskär efter att under fem år varit nedmonterad i delar. Vi som hade förmånen att följa denna process minns dagen då fyren åter kom på plats som en dag då man verkligen upplevde att viljan kan försätta berg. Det var många motgångar under färden men trots detta så står fyren nu åter på plats på Hamneskär. Därtill skedde under åren kring återflytten en genomgripande upprustning av flera av fyrplatsens byggnader. Efter att det gått snart tio år sedan så känns det lite som igår och fyren och fyrplatsen ser fortfarande ut att vara i mycket god kondition. Fyren kommer dock alltid att kräva ett kontinuerligt underhåll och med mer intensiva insatser alltemellanåt.

Föreningen har under året som gått haft sitt främsta fokus på tillgängligheten till ön. Den nya bryggan som Statens fastighetsverk lät bygga och där föreningen varit en viktig påskyndare och bistått med medel blev färdigställd under sommaren. Vi från föreningens sida har låtit utrusta den med sex fasta förtöjningspunkter som förenklar angörandet och säkerheten vid bryggan och som möjliggör att fler båtar kan lägga till vid denna. Vi har under året fått toalettbyggnaden satt i sitt slutliga läge och fått ut grus runt denna. Under våren/försommaren hoppas vi att få de invändiga arbetena klara och toaletterna installerade. När detta är klart så känner vi att vi gjort en god insats för tillgängligheten på Hamneskär. Bland saker som återstår att se över är de äldre ramperna och gångstigarna i betong som är skadade i vissa partier Med detta återstår bara mindre lagningsarbeten på de äldre gångstigarna och ramperna utförda i armerad betong vilka är skadade på flera ställen. Med detta så kommer nog alla våra medel att fortsatt gå till underhåll av fyrens och stöd till Statens fastighetsverks förvaltande av densamma. Vi vill här rikta ett varmt tack till Västkuststiftelsen för det ekonomiska bidrag vi fått för arbetena med toaletten och de fasta förtöjningarna.

Vi hoppas att du vill vara med oss och stödja förvaltandet av en av Sveriges mest unika fyrplatser även under 2017. Medlemskap i Pater noster vänner kostar 100 kr och sätts in på pg. 348840-0. Vi är mycket tacksamma om ni förutom namn och adress även anger eventuell e-postadress.

Styrelsen i Pater Noster Vänner genom

Lars Rydbom