Ny styrelse i Pater Nosters vänner

Årsmötet 2013 hölls i Segelsällskapets lokaler i Skärhamn. Efter själva årsmötet berättade avgående ordföranden Pelle Stavfeldt i ord och bild om sina 38 år för Pater Noster. Tomas Börgesson framförde föreningens tack till Pelle för de många årens arbete för att rädda och bevara fyren.
Vid mötet valdes John Gunnar Ericsson till ny ordförande.  Efter konstituerande möte har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande: John Gunnar Ericsson
  • Vice ordförande: Lars Rydbom
  • Sekreterare: Karin Södersten
  • Kassör: Tomas Börgesson
  • Ledamot: Sixten Andersson
  • Ersättare: Christer Lindh